Od roku 1989 podporujeme omezení plastového odpadu. Nabádáme spotřebitele, aby nakupovali prostředky do opakovaně použitelných plastových nádob.

Plasty byste neměli bezmyšlenkovitě vyhazovat. Redukujte plastový odpad díky nákupu velkých balení a nebo využijte prodejny se stáčenou drogerií.

PŘIDEJTE SE K REVOLUCI ZA ČISTŠÍ PLANETU.